Bevco Mass Flow Mat Top Belt Conveyor

  • HOME
  • Bevco Mass Flow Mat Top Belt Conveyor

Bevco Mass Flow Mat Top Belt Conveyor

Stock Number: EB320013

Bevco mass flow mat top belt product conveyor Dimensions: 38′ Long x 24′ Wide x 54″High mat belt

Product Details

Bevco mass flow mat top belt product conveyor

  • Dimensions: 38′ Long x 24′ Wide x 54″High mat belt